Keresés a Bibliában

32 1Ama három férfi pedig felhagyott azzal, hogy Jóbnak válaszoljon, mivel igaznak tartotta magát. 2Ekkor haragra gyúlt és fölbosszankodott a búzi Eliú, Barákel fia, Rám nemzetségéből; azért gerjedt haragra Jób ellen, mert magát Istennel szemben igaznak hirdette. 3De a barátai ellen is haragra lobbant, mivel nem találtak okos feleletet és Jóbot csak kárhoztatták. 4Eliú azonban várakozott, ameddig Jóbbal beszéltek, mivel azok, akik a szót vitték, öregebbek voltak. 5De amikor látta, hogy a három férfi már kifogyott a válaszból, nagy haragra lobbant.

6Megszólalt tehát a búzi Eliú, Barákel fia, és ezt mondta:
»Ifjabb vagyok korra, ti pedig öregebbek,
ezért lehajtottam fejemet,
és nem mertem közölni veletek nézetemet.

7Gondoltam: Hadd szóljon az öregkor,
és hirdesse a bölcsességet az évek sokasága.

8De úgy látom, az emberben a szellem
s a Mindenható lehelete az, ami okossá tesz.

9Nem azok a bölcsek, akiknek hosszú az életük,
és nem a vének tudják, mi az igazság.

10Azért mondom: Hallgassatok rám,
hadd mutassam meg én is bölcsességemet!

11Megvártam tehát szavaitokat,
és lestem bölcsességteket;
mialatt a beszédeket megvitattátok,

12odafigyeltem, mert azt hittem, hogy mondotok valamit,
de úgy látom, nem akadt, aki Jóbot megcáfolja,
aki megfelelne közületek szavaira.

13Ne mondjátok: ‘Mi megtaláltuk a bölcsességet:
Isten terítette le őt, nem ember!’

14Semmit sem szólt ő ellenem,
én sem válaszolok neki a ti szavaitokkal.

15Visszariadtak, nem felelnek többé,
kifogytak a szavakból.

16Mivel tehát vártam és nem szóltak,
megálltak és nem feleltek többé,

17én is elmondom részemet,
én is feltárom tudományomat!

18Mert tele vagyok beszéddel,
és unszol a szellem testemben;

19A bensőm, íme! Olyan, mint a must, amely nem jut levegőhöz,
s az új tömlőt is szétveti.

20Beszélek, hogy levegőhöz jussak,
kinyitom ajkamat, hogy válaszoljak.

21Nem fogom pártját senkinek sem,
s egy embernek sem akarok én hízelegni,

22mert nem értek a hízelgéshez,
hisz egyhamar elszólítana engem a Teremtőm!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

32,2 A »búzi« Búz leszármazottja, Úz testvére (Ter 22,21), Náhor utóda, ezért Jób törzsének rokona (1,1)

Előző fejezet Következő fejezet