Keresés a Bibliában

9

1A nép, amely sötétségben jár,
nagy világosságot lát;
akik a halál árnyékának országában laknak,
azokra világosság ragyog.

2Megsokasítod az ujjongást,
megnöveled az örömet;
örvendenek színed előtt,
ahogy örvendenek aratáskor,
és amint ujjonganak, akik a zsákmányt osztják.

3Mert összetöröd terhes igáját
a vállára nehezedő botot,
és sanyargatójának pálcáját,
mint Mádián napján.

4Mert minden dübörögve menetelő katonacipő
és vérben megforgatott ruha
elégetésre kerül, tűz martaléka lesz.

5Mert gyermek születik nekünk,
fiú adatik nekünk;
az uralom az ő vállán lesz,
és így fogják hívni nevét:
Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten,
Örökkévalóság Atyja, Béke Fejedelme.

6Uralma növekedésének
és a békének nem lesz vége
Dávid trónján és királysága fölött,
hogy megszilárdítsa és megerősítse azt
joggal és igazsággal,
mostantól fogva mindörökké.
A Seregek Urának féltő szeretete műveli ezt.

7Igét küldött az Úr Jákobra,
és az ráhullott Izraelre.

8Tudni fogja azt az egész nép,
Efraim és Szamaria lakói,
akik gőgjükben és szívük kevélységében így szóltak:

9»A téglák leomlottak,
de majd faragott kőből építkezünk;
a vadfügefákat kivágták,
de majd cédrusokat ültetünk helyükbe.«

10Az Úr hatalmat ad ellenségeinek fölöttük,
és ellenfeleit felingerli:

11Szíriát keletről, a filiszteusokat nyugatról,
és felfalják Izraelt tele szájjal.
Mindezzel nem fordult el haragja,
hanem keze még ki van nyújtva.

12De a nép nem tért meg ahhoz, aki őt megverte,
és a Seregek Urát nem keresték.

13Ezért az Úr levágja Izraelről a fejet és farkat,
a pálmát és kákát egy napon:

14a vén és a tekintélyes a fej,
és a hazugságot tanító próféta a farok.

15E nép vezetői tévútra visznek,
és akiket vezetnek, összezavarodnak.

16Ezért az Úr nem örül ifjainak,
és árváin meg özvegyein nem könyörül;
mert mindegyikük elvetemült és gonosztevő,
s minden száj bolondságot beszél.
Mindezzel nem fordult el haragja,
hanem keze még ki van nyújtva.

17Fellángol ugyanis az istentelenség, mint a tűz,
mely megemészti a tövist és a tüskét,
felgyújtja az erdő bozótját,
és a füst büszkén gomolyog fölfelé.

18A Seregek Urának haragjától lángba borul a föld,
s a nép olyan lesz, mint a tűznek martaléka:
senki sem kíméli testvérét.

19Habzsol jobboldalt, de éhezik,
eszik baloldalt, de nem lakik jól;
mindenki a társa húsát marja:

20Manassze Efraimot, Efraim Manasszét,
és ketten együtt Júda ellen fordulnak.

21S ezzel még nem fordult el az Úr haragja,
a keze még ki van nyújtva!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

9,1 A jövendölés túlmutat a történeti helyzeten, és a végső időkre utal, amikor nem lesz többé háború.

9,3 Mádián napjai: vö. Bír 7.

9,5 Trónralépésükkor a fáraók is új, hatalmukat jelző neveket kaptak.

9,7 Strófákra osztott költemény az ítéletről (lásd a refrént a 11., a 16. és a 20. versben).

Előző fejezet Következő fejezet