Keresés a Bibliában

56

1Így szól az Úr:
»Tartsátok meg a jogot,
és cselekedjetek igazságot,
mert hamarosan eljön szabadításom,
és feltárul igazságom!«

2Boldog az az ember, aki ezt teszi,
és az ember fia, aki ehhez ragaszkodik:
vigyáz, hogy a szombatot meg ne szentségtelenítse,
és vigyáz, hogy keze ne tegyen semmi rosszat.

3Ne mondja az idegen fia,
aki az Úrhoz csatlakozik:
»Bizony, elkülönít az Úr engem népétől!«
És ne mondja a herélt:
»Íme, én kiszáradt fa vagyok!«

4Mert így szól az Úr:
»A herélteknek, akik megtartják szombatjaimat,
azt választják, amiben kedvemet találom,
és ragaszkodnak szövetségemhez,

5azoknak házamban és falaim között
emléket és nevet adok,
mely többet ér fiaknál és leányoknál;
örök nevet adok nekik, amely nem vész el.

6Az idegenek fiai pedig,
akik az Úrhoz csatlakoznak,
hogy szolgáljanak neki, szeressék az Úr nevét,
és az ő szolgái legyenek;
mindazt, aki vigyáz,
hogy a szombatot meg ne szentségtelenítse,
és ragaszkodik szövetségemhez,

7elvezetem szent hegyemre,
és megörvendeztetem imádságom házában;
égő- és véresáldozataik
kedvesek lesznek oltáromon;
mert házamat imádság házának hívják majd,
minden nép számára.«

8Így szól az Úristen,
aki összegyűjti Izrael száműzöttjeit:
»Még gyűjtök hozzá,
azokhoz, akik összegyűltek neki.«

9Mező vadjai mind, jöjjetek enni,
ti, erdő minden vadja!

10Őrei vakok, mindnyájan tudatlanok;
mindnyájan néma kutyák, nem tudnak ugatni.
Álmodozva fekszenek, szeretnek aludni.

11A mohó kutyák nem tudnak jóllakni,
és maguk a pásztorok sem tudnak figyelni;
mindnyájan a maguk útjára tértek,
mindenki a maga nyereségéhez, vég nélkül.

12»Jöjjetek, hadd hozzak bort,
igyuk részegre magunkat!
Legyen olyan a holnap is, mint ez a nap,
sőt, még sokkal nagyszerűbb!«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

56,1 Nemcsak Ábrahám utódai, hanem a heréltek és a pogányok is Isten népéhez tartozhatnak, és beléphetnek a templomba, ha megtartják a szombatot és igazságban élnek (vö. Mk 11,17).

56,6 A gyűjtemény fogság utáni próféták szavait tartalmazza. A Második Izajás által jövendölt hazatérés nem volt olyan csodálatos és problémamentes, mint ahogyan azt a próféta megénekelte. Az elpusztított Izraelbe csak néhány kis csoport tér vissza igen nagy nehézségek árán. A könyv szavai ebben a helyzetben adnak vigasztalást.

Előző fejezet Következő fejezet