Keresés a Bibliában

55

1Ó, ti szomjazók mind, jöjjetek a vizekhez,
és akiknek nincs pénzetek, jöjjetek,
vegyetek gabonát, és egyetek!
Jöjjetek, vegyetek gabonát pénz nélkül,
és vételár nélkül bort és tejet!

2Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér,
és keresményeteket arra, amivel nem laktok jól?
Figyelmesen hallgassatok rám,
akkor majd jót esztek,
és élvezitek a kövér falatokat.

3Hajtsátok ide fületeket, és jöjjetek hozzám,
hallgassatok ide, s akkor élni fog lelketek!
Örök szövetséget kötök veletek,
a Dávidnak ígért biztos kegyelem alapján.

4Íme, tanúul adtam őt a népeknek,
vezérül és parancsolóul a nemzeteknek.

5Íme, olyan nemzetet hívsz majd,
melyet nem ismersz,
és olyan nemzetek futnak hozzád,
melyek nem ismertek téged,
az Úrért, a te Istenedért,
Izrael Szentjéért, mert megdicsőített téged.

6Keressétek az Urat, amíg megtalálható,
hívjátok őt, amíg közel van!

7Hagyja el útját az istentelen,
és gondolatait a bűnös ember!
Térjen vissza az Úrhoz, aki megkönyörül rajta,
és Istenünkhöz, mert ő nagylelkű a megbocsátásban!

8Mert a ti gondolataitok nem az én gondolataim,
és az én útjaim nem a ti útjaitok – mondja az Úr. –

9Mert amennyivel magasabb az ég a földnél,
annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál,
és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.

10Mert amint lehull az eső és a hó az égből,
és nem tér oda vissza, hanem megitatja a földet,
termékennyé és gyümölcsözővé teszi,
magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek,

11úgy lesz az én igém is,
mely számból kijön:
nem tér vissza hozzám eredménytelenül,
hanem megteszi, amit akarok,
és véghezviszi, amiért küldtem.

12Bizony, örömmel vonultok majd ki,
és békességben vezetlek titeket;
a hegyek és halmok ujjongásban törnek ki előttetek,
és a mező fái mind tapsolnak.

13A tövisbozót helyén ciprus nő,
és a csalán helyén mirtusz nő;
az Úrnak dicsőségére lesz,
örök jelül, amely nem vész el.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

55,1 Izrael ingyen kapja az üdvösséget, ingyen hallhatja Istenének szavát.

Előző fejezet Következő fejezet