Keresés a Bibliában

54

1Ujjongj, te meddő, aki nem szültél,
ujjongásban törj ki és kiálts, aki nem vajúdtál!
Mert több fia lesz az elhagyottnak,
mint a férjes asszonynak – mondja az Úr. –

2Szélesítsd ki sátrad helyét,
és hajlékaid kárpitjait feszítsd ki, ne kíméld!
Hosszabbítsd meg köteleidet,
és cövekeidet erősítsd meg!

3Mert jobbra és balra ki fogsz terjeszkedni,
utódod nemzeteket örököl,
melyek elhagyott városokat népesítenek be.

4Ne félj, mert nem szégyenülsz meg,
és ne pirulj, mert nem kell szégyenkezned!
Mert ifjúkorod szégyenét elfelejted,
és özvegységed gyalázatára nem emlékezel többé.

5Mert a te alkotód a férjed:
Seregek Ura az ő neve;
és Izrael Szentje a megváltód:
az egész föld Istenének hívják őt.

6Mert, mint elhagyott és bánkódó lelkű asszonyt
hívott meg téged az Úr,
mint ifjúkorban eltaszított asszonyt
– mondja a te Istened.

7Egy rövid szempillantásra elhagytalak,
de nagy irgalommal összegyűjtelek.

8Haragom túláradásában
elrejtettem arcomat előled egy szempillantásra,
de örök kegyelemmel megkönyörültem rajtad
– mondja a te megváltód, az Úr.

9Úgy vagyok, mint Noé napjaiban,
akinek megesküdtem,
hogy Noé vizei nem árasztják el többé a földet;
így esküszöm, hogy nem haragszom rád,
és nem korhollak téged.

10Mert a hegyek eltűnhetnek,
és a halmok meginoghatnak,
de kegyelmem nem tűnik el tőled,
és békeszövetségem nem inog meg
– mondja a te könyörülő Urad.

11Te szegény, vihartól elsodort,
akinek nincs vigasztalása,
íme, én drágakőre fektetem köveidet,
és zafírokra alapozlak téged.

12Rubinból alkotom párkányaidat,
kapuidat drágakövekből,
és minden határodat értékes kövekből.

13Fiaid mind az Úr tanítványai lesznek,
és nagy lesz fiaid békessége.

14Igazság lesz az alapod;
távol leszel az elnyomástól, mert nem kell félned,
és a rettegéstől, mert az nem közelít hozzád.

15Íme, ha meg is támadnak, ez nem tőlem lesz,
aki megtámad téged, elesik veled szemben.

16Íme, én teremtettem a kovácsot,
aki fúvással éleszti a parázsló tüzet,
s fegyvert állít elő mestersége szerint;
és én teremtettem a pusztítót, hogy romboljon.

17Minden fegyver, mely ellened készült,
sikertelen lesz;
és minden nyelvet, mely perbe száll veled,
meg fogsz cáfolni.
Ez az örökrésze az Úr szolgáinak,
és igazságuk tőlem van – mondja az Úr.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

54,1 Jeruzsálem elhagyott, gyermektelenségre ítélt asszonyhoz volt hasonló. Most visszatérnek fiai, úgyhogy kevés is lesz számukra a hely.

54,6 A könyv befejezése buzdítás a megtérésre.

Előző fejezet Következő fejezet