Keresés a Bibliában

16

1Küldjetek bárányt az ország uralkodójának
Szelából a sivatag felé, Sion leányának hegyére!

2Akkor majd, mint menekülő madár
és mint fészkükből elkergetett madárfiókák,
olyanok lesznek Moáb leányai
az Arnon gázlóinál.

3Adj tanácsot, szolgáltass igazságot,
tedd árnyékodat délben olyanná, mint az éj!
Rejtsd el az elűzötteket, a menekülőt ne áruld el!

4Hadd lakjanak nálad a Moábból elűzöttek,
légy rejtekhelyük a pusztító elől!
Mert vége lesz az elnyomásnak,
megszűnik a pusztítás,
eltűnik az eltipró az országból.

5Akkor majd trón készül a kegyelem által,
és azon hűségben ül Dávid sátrában
a bíró, aki keresi a jogot,
és gyors az igazságtevésben.

6Hallottunk Moáb gőgjéről:
büszke nagyon;
kevélységéről, gőgjéről és haragjáról,
üres kérkedéséről.

7Ezért jajgatnak a moabiták Moáb miatt,
valamennyien jajgatnak;
Kír-Heresz kalácsai után
sóhajtoznak bizony leverten.

8Mert Hesbon szőlőültetvényei elhervadnak,
és Sibma szőlőtője is;
a nemzetek urai levágják vesszőit,
pedig Jázerig értek,
szerteszét kúsztak a pusztában;
indái kiterjeszkedtek,
túlnyúltak a tengeren.

9Ezért siratom Jázer sírásával
Sibma szőlőtőjét;
elárasztlak könnyeimmel,
Hesbon és Elále,
mert szüretedkor s aratásodra
csatakiáltás hangzott.

10Eltűnt az öröm és ujjongás a gyümölcsöskertből,
és a szőlőkben nem vigadnak, nem kiáltoznak.
Bort a sajtóban nem tapos a taposó,
az örömkiáltás megszűnt.

11Ezért zokog bensőm Moábért, miként a citera,
és szívem Kír-Hereszért.

12Ezek után, ha Moáb megjelenik,
ha fáradozik a magaslaton,
és bemegy szentélyébe, hogy imádkozzék,
nem ér el semmit.

13Ez az az ige, amelyet az Úr egykor Moábról mondott. 14Most pedig így szól az Úr: »Még három olyan év, mint a béres évei, és csúffá lesz Moáb nemessége, az egész nagy tömeggel együtt; s maradéka kevés lesz, kicsi és nem sok.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

16,1 Jeruzsálem befogadja a moábita menekülteket.

16,13 Későbbi kiegészítés. A béres évei a nyomorúság éveit jelentik.

Előző fejezet Következő fejezet