Keresés a Bibliában

17

1Kijelentés Damaszkusz ellen.
»Íme, Damaszkusz nem lesz többé város,
hanem romhalmazzá válik.

2Elhagyottá lesznek Ároer városai,
a nyájaknak jutnak, s azok ott heverésznek,
anélkül, hogy valaki megzavarná őket.

3Eltűnik az erőd Efraimból,
a királyság Damaszkuszból,
és Szíria maradéka úgy elpusztul,
mint Izrael fiainak dicsősége,
– mondja a Seregek Ura. –

4Ez történik majd azon a napon:
megfogyatkozik Jákob dicsősége,
és húsának kövérsége lesoványodik.

5Úgy lesz, mint amikor az arató
összefogja az álló gabonát,
és sarlójával learatja a kalászokat;
úgy lesz, mint amikor kalászt szed valaki
Refaim völgyében:

6csak néhány szem marad belőle;
s mint amikor az olajfa termését leverik:
két-három bogyó marad koronája tetején,
vagy négy-öt a gyümölcsfa ágain«
– mondja az Úr, Izrael Istene.

7Azon a napon az ember majd Alkotójára tekint,
és szeme Izrael Szentjére néz;

8nem tekint az oltárokra, keze műveire,
és nem néz arra, amit ujjai alkottak,
a fákra és az oszlopokra.

9Azon a napon olyanok lesznek erős városai,
mint a magányos erdők és hegycsúcsok,
amelyeket elhagytak Izrael fiai elől.
Pusztasággá válik,

10mert megfeledkeztél szabadító Istenedről,
és erős Kőszikládra nem emlékeztél.
Ezért ültetsz tetszetős ültetvényeket,
ezért veted el idegen cserjék magvait.

11Az ültetés napján körülkeríted,
és reggelre magodat kivirágoztatod.
De odalesz az aratás a betegség napján,
és a fájdalom gyógyíthatatlan lesz.

12Jaj, zúg a számtalan nép,
zúgnak, mint a tengerek zúgása!
Morajlanak a nemzetek:
mint hatalmas vizek moraja, úgy háborognak.

13A nemzetek, mint nagy vizek moraja,
úgy zúgnak.
Ha ő megfenyíti azokat, messzire futnak,
és elsodródnak, mint pelyva a hegyeken a széltől,
és mint kóró a szélvihartól.

14Az est idején, íme, itt a rémület,
és reggelre már nincsenek többé!
Ez lesz az osztályrésze fosztogatóinknak,
és a sorsa azoknak, akik minket kirabolnak.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

17,1 Különböző fenyegető jövendölések után (1-6) egy későbbi próféta a végső időkről, a népek megtéréséről szól (7-8).

17,11 Az idegen istenek tiszteletére ültetett kertektől termékenységet reméltek.

17,12 Isten végső győzelme a teremtéskor már megfékezett mítikus őstenger felett.

Előző fejezet Következő fejezet