Keresés a Bibliában

92 1Zsoltár, ének szombat napra. (Dán 2,20) 2Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, oh Felséges! (Zsolt 91,14;147,1) 3Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. (Zsolt 59,17) 4Tíz húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel. 5Mert megvidámítottál engem Uram a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. 6Mely nagyok Uram a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid! (Zsolt 8,2;104,24;Zsolt 139,6) 7A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt: 8Hogy mikor felsarjaznak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elveszszenek ők; (Zsolt 37,2.9.10;73,4.18-20) 9Te pedig Uram, magasságos vagy örökké! (2Móz 13,3) 10Mert ímé, a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők! (Zsolt 5,5-7) 11De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvúét; elárasztatom csillogó olajjal. (Zsolt 18,3;1Sám 16,13) 12És legeltetem szememet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. (Zsolt 54,9;59,10) 13Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a czédrus a Libánonon. (Hós 14,6) 14Plánták ők az Úrnak házában; a mi Istenünknek tornáczaiban virágzanak. (Zsolt 52,10) 15Még a vén korban is gyümölcsöznek; kövérek és zöldellők lesznek; 16Hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság benne! (Zsolt 89,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár