Keresés a Bibliában

83 1Ének; Aszáf zsoltára. (1Krón 25,1) 2Isten, ne vesztegelj, ne hallgass és ne nyugodjál, Isten! (2Móz 12,29) 3Mert ímé, háborognak ellenségeid, s gyűlölőid fejöket emelik. (2Móz 12,35) 4Néped ellen álnok tanácsot gondolnak s védenczeid ellen terveket szőnek. (Zsolt 2,2) 5Ezt mondják: Jertek, veszessük el őket, hogy ne legyenek nemzet, hogy ne emlegessék többé Izráel nevét! (2Krón 20,10) 6Mert tanácskoztak együtt, egy szívvel; szövetséget kötöttek ellened: (2Móz 16,13) 7Az Edomiták és Ismáeliták sátrai, a Moábiták és Hagarénusok; (Zsolt 78,15) 8A Gebaliták, Ammoniták és Amálekiták, a Filiszteusok Tyrus lakosaival együtt. (1Móz 15,14-16) 9Az asszir is szövetkezett velök, segítőjévé lettek a Lót fiainak. Szela. (1Móz 19,36-38) 10Úgy bánj velök, mint Midjánnal, mint Siserával, mint Jábinnal a Kison patakjánál! (Bir 6,33.34;7,19-25;Bir 4,13-24) 11A kik elvesztek vala Endornál, és a föld szemetjévé lőnek. (Zsolt 18,43) 12Tedd őket, fejedelmöket olyanokká, mint Orebet s mint Zeébet, Zebahot és Szalmunát, minden felkentjökkel, (Bir 7,25;8,12) 13A kik ezt mondták: Foglaljuk el magunknak az Isten hajlékait! (Zsolt 105,27-41) 14Én Istenem! Tedd őket olyanokká, a milyen a porfelhő, és a milyen a polyva a szél előtt; (Zsolt 1,4;35,5.6) 15Olyanokká, mint a tűz, a mely meggyújtja az erdőt, és mint a láng, a mely elégeti a hegyeket. 16Így kergesd őket a te szélvészeddel, és forgószeleddel így rettentsd őket! (Zsolt 18,14.15) 17Töltsd el orczájukat gyalázattal, hogy keressék Uram a te nevedet! 18Szégyenüljenek meg és rémüljenek el örökké, és piruljanak és pusztuljanak, (2Móz 14,11.12) 19Hogy megtudják, hogy te, a kinek neve Jehova, egymagad vagy felséges Isten az egész földön. (2Kir 5,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár