Keresés a Bibliában

8 1Az éneklőmesternek a gittithre; Dávid zsoltára. (2Sám 23,1) 2Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, a ki az egekre helyezted dicsőségedet. (Ésa 6,3) 3A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. (Máté 21,16) 4Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél: (Zsolt 102,26) 5Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá? (Jób 7,17; Zsid 2,6) 6Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt! 7Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél; (1Kor 15,27; Zsid 2,5-8) 8Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is; (Jer 27,6) 9Az ég madarait és a tenger halait, mindent, a mi a tenger ösvényein jár. (1Móz 1,28.29) 10Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár