Keresés a Bibliában

70 1Az éneklőmesternek, Dávidtól, emlékeztetésre. 2Isten, az én szabadításomra, Uram, az én segítségemre siess! (Zsolt 40,14;71,12) 3Szégyenüljenek meg és piruljanak, a kik életemre törnek; riadjanak vissza és gyalázat érje őket, a kik bajomat kivánják. (Zsolt 40,15) 4Hátráljanak meg gyalázatosságuk miatt, a kik azt mondják nékem: Hehé, hehé! (Zsolt 40,16) 5Örülnek és örvendeznek majd benned mindazok, a kik keresnek tégedet, és ezt mondják majd szüntelen, a kik szeretik a te szabadításodat: Magasztaltassék fel az Isten! (Zsolt 40,17) 6Én pedig szegény és nyomorult vagyok: siess hozzám, oh Isten; segedelmem és szabadítóm vagy te Uram: ne késsél! (Zsolt 40,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár