Keresés a Bibliában

70 1A karvezetőnek. Dávid zsoltára. Emlékezetül.

2Isten, fordítsd figyelmedet megmentésemre,
Uram, siess segítségemre!

3Jöjjenek zavarba és szégyenüljenek meg,
akik életemre törnek!
Hátráljanak meg, valljanak szégyent,
akik rosszat akarnak nekem.

4Hátráljanak meg és piruljanak,
akik az életemre törnek.

5Ujjongjanak és örvendezzenek benned
mindazok, akik téged keresnek!
»Magasztaltassék az Úr!« – mondják mindenkor,
akik örvendeznek szabadításodon.

6Én pedig szűkölködő és szegény vagyok,
Istenem, segíts rajtam!
Segítőm és szabadítóm te vagy,
ne késlekedj, Uram!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

70,1 Egyéni panaszdal a fogság előtti időkből. Valószínűleg egy imaforma, amely mindenkinek a rendelkezésére állt, aki a jeruzsálemi templomban menedéket keresett. A zsoltár szövege csak kevéssel különbözik a 40,14-18-tól.

70,2 Ezzel a verssel kezdődik minden ima a templomi imaórák idején.

70,5 Az Úr: egy héber kézirat alapján kiegészítve (vö. Zsolt 40,17).

Következő zsoltár