Keresés a Bibliában

56 1Az éneklőmesternek a Jónathelem rehokimra; Dávidnak miktámja; mikor megragadták őt a filiszteusok Gáthban. (1Sám 21,11-14) 2Könyörülj rajtam Istenem, mert halandó tátog ellenem és mindennap hadakozván, nyomorgat engem! 3Ellenségeim minden napon tátognak reám: bizony sokan hadakoznak ellenem, oh magasságos Isten! (1Sám 21,11-14;24,2.3) 4Mikor félnem kellene is, én bízom te benned. 5Isten által dicsekedem az ő igéjével; az Istenben bizom, nem félek; ember mit árthatna nékem? 6Minden nap elforgatják beszédeimet; minden gondolatjok ellenem van, ártalomra. 7Egybegyűlnek, elrejtőznek, sarkaimat lesik, mert kivánják az én lelkemet. (1Sám 23,22-24;24,3) 8Gonoszsággal menekedhetnének? Haraggal rontsd meg, oh Isten, a népeket! 9Bujdosásomnak számát jól tudod: szedd tömlődbe könnyeimet! Avagy nem tudod-é azoknak számát? (1Móz 6,3) 10Meghátrálnak majd ellenségeim, mikor kiáltok; így tudom meg, hogy velem van az Isten. 11Dicsérem Istent, az ő ígéretéért, dicsérem az Urat az ő igéretéért. 12Istenben bízom, nem félek; ember mit árthatna nékem? 13Tartozom, oh Isten, az én néked tett fogadásaimmal; megadom néked a hálaáldozatokat; (Zsolt 22,26;66,13-17;18,1.2) 14Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstől; hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában. (1Sám 23,26.27)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár