Keresés a Bibliában

55 1Az éneklőmesternek, hangszerekkel; Dávid tanítása.
2Hallgasd meg, Isten, az én imádságomat, és ne rejtsd el magadat az én könyörgésem elől;
3Figyelmezz én reám és hallgass meg engemet; mert keseregve bolyongok és jajgatok!
4Az ellenségnek szaváért és a hitetlenek nyomorgatásáért: mert hazugságot hárítanak reám, és nagy dühösséggel ellenkeznek velem.
5Az én szívem reszket bennem, és a halál félelmei körülvettek engem.
6Félelem és rettegés esett én reám, és borzadály vett körül engem.
7Mondám: Vajha szárnyam volna, mint a galambnak! Elrepülnék és nyugodnám.
8Ímé, messze elmennék és a pusztában lakoznám. Szela.
9Sietnék kiszabadulni e sebes szélből, e forgószélből.
10Rontsd meg Uram, és oszlasd meg az ő nyelvöket; mert erőszakot és háborgást látok a városban.
11Nappal és éjjel körüljárják azt annak kőfalainál, bent hamisság és ártalom van abban.
12Veszedelem van bensejében; s nem távozik annak teréről a zsarnokság és csalárdság.
13Mert nem ellenség szidalmazott engem, hisz azt elszenvedném; nem gyűlölőm emelte fel magát ellenem, hiszen elrejtettem volna magamat az elől:
14Hanem te, hozzám hasonló halandó, én barátom és ismerősöm,
15A kik együtt édes bizalomban éltünk; az Isten házába jártunk a tömegben.
16A halál vegye őket körül, elevenen szálljanak a Seolba; mert gonoszság van lakásukban, kebelökben.
17Én az Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem.
18Estve, reggel és délben panaszkodom és sóhajtozom, és ő meghallja az én szómat.
19Megszabadítja lelkemet békességre a rám támadó hadtól, mert sokan vannak ellenem.
20Meghallja Isten és megfelel nékik, (mivelhogy ő eleitől fogva trónol, Szela), a kik nem akarnak megváltozni és nem félik az Istent.
21Kezeit felemelte a vele békességben lévőkre; megszegte az ő szövetségét.
22A vajnál simább az ő szája, pedig szívében háborúság van; lágyabbak beszédei az olajnál, pedig éles szablyák azok.
23Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz.
24Te, Isten, a veszedelem vermébe taszítod őket; a vérszopó és álnok emberek életüknek felét sem élik meg; én pedig te benned bízom.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF