Keresés a Bibliában

54 1Az éneklőmesternek, hangszerekkel; Dávid tanítása; (2Móz 9,24.25) 2Mikor a Zifeusok eljöttek, és azt mondák Saulnak: Nem mi nálunk lappang-é Dávid? (1Sám 23,19.20;26,1) 3Isten, a te neveddel szabadíts meg engemet, és a te hatalmasságoddal állj bosszút értem! (Mik 6,4) 4Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire. 5Mert idegenek támadtak ellenem, és kegyetlenek keresik lelkemet, a kik nem is gondolnak Istenre. Szela. (Zsolt 49,5; Máté 13,35) 6Ímé, Isten segítőm nékem, az Úr az én lelkemnek támogatója. (5Móz 4,9) 7Bosszút áll az utánam leselkedőkön; a te igazságod által rontsd meg őket. (Zsolt 145,4.5) 8Kész szívvel áldozom néked: áldom a te nevedet, Uram, mert jó. (5Móz 4,9) 9Mert minden nyomorúságból megszabadított engem, s megpihentette szemeimet ellenségeimen.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár