Keresés a Bibliában

54 1A karvezetőnek. Lantra. Maszkíl Dávidtól,

2amikor Zíf lakói Saulhoz mentek és így szóltak:
»Íme, Dávid nálunk rejtőzködik.«

3Isten, szabadíts meg engem nevedben,
hatalmaddal szolgáltass igazságot nekem!

4Isten, hallgasd meg imádságomat,
fogadd füledbe szám szavait.

5Mert idegenek keltek föl ellenem,
erőszakosak törnek életemre,
akik nem tekintenek Istenre.

6Íme, azonban, Isten segít engem,
s az Úr oltalmazza lelkemet.

7Fordítsd a rosszat ellenségeimre,
igazságodban pusztítsd el őket!

8Készségesen áldozom majd neked,
és hálát adok, Uram, jóságos nevednek;

9Mert minden nyomorúságból kiragadott engem,
és szemem lenézheti ellenségeimet.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő zsoltár