Keresés a Bibliában

136 1Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme.
2Magasztaljátok az istenek Istenét; mert örökkévaló az ő kegyelme.
3Magasztaljátok az uraknak Urát; mert örökkévaló az ő kegyelme.
4A ki nagy csodákat művel egyedül; mert örökkévaló az ő kegyelme.
5A ki teremtette az egeket bölcseséggel; mert örökkévaló az ő kegyelme.
6A ki kiterjesztette a földet a vizek fölé; mert örökkévaló az ő kegyelme.
7A ki teremtette a nagy világító testeket; mert örökkévaló az ő kegyelme.
8A napot, hogy uralkodjék nappal; mert örökkévaló az ő kegyelme.
9A holdat és csillagokat, hogy uralkodjanak éjszaka; mert örökkévaló az ő kegyelme.
10A ki megverte az égyiptomiakat elsőszülötteikben; mert örökkévaló az ő kegyelme.
11A ki kihozta Izráelt azok közül; mert örökkévaló az ő kegyelme.
12Hatalmas kézzel és kifeszített karral; mert örökkévaló az ő kegyelme.
13A ki kétfelé választotta a veres tengert; mert örökkévaló az ő kegyelme.
14És átvitte Izráelt annak közepén; mert örökkévaló az ő kegyelme.
15Faraót pedig és seregét a veres tengerbe meríté; mert örökkévaló az ő kegyelme.
16A ki vezérlette népét a pusztában; mert örökkévaló az ő kegyelme.
17A ki nagy királyokat vert le; mert örökkévaló az ő kegyelme.
18És megvert hatalmas királyokat; mert örökkévaló az ő kegyelme.
19Szíhont, az Emoreusok királyát; mert örökkévaló az ő kegyelme.
20Meg Ógot, a Básán királyát; mert örökkévaló az ő kegyelme.
21És örökségül adta az ő földjüket; mert örökkévaló az ő kegyelme.
22Örökségül szolgájának, az Izráelnek; mert örökkévaló az ő kegyelme.
23A ki megemlékezett rólunk alacsonyságunkban; mert örökkévaló az ő kegyelme.
24És megszabadított minket elleneinktől; mert örökkévaló az ő kegyelme.
25A ki eledelt ad minden testnek; mert örökkévaló az ő kegyelme.
26Magasztaljátok az egek Istenét; mert örökkévaló az ő kegyelme!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF