Keresés a Bibliában

136 1Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme. (Zsolt 106,1) 2Magasztaljátok az istenek Istenét; mert örökkévaló az ő kegyelme. (5Móz 10,17) 3Magasztaljátok az uraknak Urát; mert örökkévaló az ő kegyelme. (Zsolt 1,20.21) 4A ki nagy csodákat művel egyedül; mert örökkévaló az ő kegyelme. (Zsolt 72,18) 5A ki teremtette az egeket bölcseséggel; mert örökkévaló az ő kegyelme. (Jer 10,12) 6A ki kiterjesztette a földet a vizek fölé; mert örökkévaló az ő kegyelme. (Zsolt 24,2) 7A ki teremtette a nagy világító testeket; mert örökkévaló az ő kegyelme. (1Móz 1,16-18) 8A napot, hogy uralkodjék nappal; mert örökkévaló az ő kegyelme. 9A holdat és csillagokat, hogy uralkodjanak éjszaka; mert örökkévaló az ő kegyelme. 10A ki megverte az égyiptomiakat elsőszülötteikben; mert örökkévaló az ő kegyelme. (2Móz 12,29) 11A ki kihozta Izráelt azok közül; mert örökkévaló az ő kegyelme. (2Móz 12,31-37) 12Hatalmas kézzel és kifeszített karral; mert örökkévaló az ő kegyelme. 13A ki kétfelé választotta a veres tengert; mert örökkévaló az ő kegyelme. (2Móz 14,21) 14És átvitte Izráelt annak közepén; mert örökkévaló az ő kegyelme. (2Móz 14,22-28) 15Faraót pedig és seregét a veres tengerbe meríté; mert örökkévaló az ő kegyelme. (Jób 28,28) 16A ki vezérlette népét a pusztában; mert örökkévaló az ő kegyelme. (2Móz 15,22) 17A ki nagy királyokat vert le; mert örökkévaló az ő kegyelme. (4Móz 21,21-25) 18És megvert hatalmas királyokat; mert örökkévaló az ő kegyelme. 19Szíhont, az Emoreusok királyát; mert örökkévaló az ő kegyelme. (4Móz 21,21-25) 20Meg Ógot, a Básán királyát; mert örökkévaló az ő kegyelme. (4Móz 21,33-35) 21És örökségül adta az ő földjüket; mert örökkévaló az ő kegyelme. 22Örökségül szolgájának, az Izráelnek; mert örökkévaló az ő kegyelme. 23A ki megemlékezett rólunk alacsonyságunkban; mert örökkévaló az ő kegyelme. (Zsolt,136 18.) 24És megszabadított minket elleneinktől; mert örökkévaló az ő kegyelme. (1Móz 1,1) 25A ki eledelt ad minden testnek; mert örökkévaló az ő kegyelme. (Zsolt 147,9) 26Magasztaljátok az egek Istenét; mert örökkévaló az ő kegyelme! (Zsolt,136 22. 23.)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár