Keresés a Bibliában

135 1Dicsérjétek az Urat!
Dicsérjétek az Úrnak nevét, dicsérjétek szolgái az Úrnak! (Zsolt 5,3.4) 2A kik álltok az Úrnak házában, Istenünk házának pitvaraiban. (Zsolt 134,1) 3Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr; zengjétek nevét, mert gyönyörűséges! (Zsolt 118,1) 4Mert kiválasztá magának az Úr Jákóbot, Izráelt a saját örökségéül. (2Móz 19,5.6.1Pét;2,9) 5Én bizony tudom, hogy nagy az Úr, és a mi Urunk minden istennél különb. (2Móz 15,11; Zsolt 86,8) 6Mind megteszi az Úr, a mit akar: az egekben és a földön, a vizekben és minden mélységben. (Zsolt 115,3) 7Felemeli a felhőket a földnek széléről; villámlást készít, hogy eső legyen, s szelet hoz elő tárházaiból. (Jer 10,13) 8A ki megverte Égyiptom elsőszülötteit, az emberétől a baroméig. (2Móz 12,29) 9Jeleket és csodákat küldött rád, oh Égyiptom, Faraóra és összes szolgáira. (Zsolt 78,43.51) 10A ki megvert sok népet, és megölt erős királyokat: (Józs 12,1-24) 11Szíhont, az Emoreusok királyát, meg Ógot, a Básán királyát, és Kanaánnak minden királyát. (4Móz 21,23-35) 12És odaadta földüket örökségül; örökségül saját népének, Izráelnek. (Zsolt 78,55) 13Uram! Örökkévaló a te neved; nemzedékről nemzedékre emlegetnek téged. (Zsolt 102,13) 14Mert birája az Úr az ő népének, és könyörületes az ő szolgái iránt. (5Móz 32,36) 15A pogányok bálványai ezüst és arany, emberi kezek alkotásai. (Zsolt 115,4-8) 16Szájok van, de nem beszélnek, szemeik vannak, de nem látnak; 17Füleik vannak, de nem hallanak, és lehellet sincsen szájokban! (Zsolt 5,3) 18Hasonlók lesznek hozzájuk alkotóik is, és mindazok, a kik bíznak bennök. (Ésa 42,17) 19Izráel háznépe: áldjátok az Urat! Áronnak háznépe: áldjátok az Urat! 20Lévinek háznépe: áldjátok az Urat! Kik félik az Urat: áldjátok az Urat! 21Áldott az Úr a Sionon, a ki Jeruzsálemben lakozik! Dicsérjétek az Urat! (1Kir 11,36)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár