Keresés a Bibliában

135 1Dicsérjétek az Urat!
Dicsérjétek az Úrnak nevét, dicsérjétek szolgái az Úrnak!
2A kik álltok az Úrnak házában, Istenünk házának pitvaraiban.
3Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr; zengjétek nevét, mert gyönyörűséges!
4Mert kiválasztá magának az Úr Jákóbot, Izráelt a saját örökségéül.
5Én bizony tudom, hogy nagy az Úr, és a mi Urunk minden istennél különb.
6Mind megteszi az Úr, a mit akar: az egekben és a földön, a vizekben és minden mélységben.
7Felemeli a felhőket a földnek széléről; villámlást készít, hogy eső legyen, s szelet hoz elő tárházaiból.
8A ki megverte Égyiptom elsőszülötteit, az emberétől a baroméig.
9Jeleket és csodákat küldött rád, oh Égyiptom, Faraóra és összes szolgáira.
10A ki megvert sok népet, és megölt erős királyokat:
11Szíhont, az Emoreusok királyát, meg Ógot, a Básán királyát, és Kanaánnak minden királyát.
12És odaadta földüket örökségül; örökségül saját népének, Izráelnek.
13Uram! Örökkévaló a te neved; nemzedékről nemzedékre emlegetnek téged.
14Mert birája az Úr az ő népének, és könyörületes az ő szolgái iránt.
15A pogányok bálványai ezüst és arany, emberi kezek alkotásai.
16Szájok van, de nem beszélnek, szemeik vannak, de nem látnak;
17Füleik vannak, de nem hallanak, és lehellet sincsen szájokban!
18Hasonlók lesznek hozzájuk alkotóik is, és mindazok, a kik bíznak bennök.
19Izráel háznépe: áldjátok az Urat! Áronnak háznépe: áldjátok az Urat!
20Lévinek háznépe: áldjátok az Urat! Kik félik az Urat: áldjátok az Urat!
21Áldott az Úr a Sionon, a ki Jeruzsálemben lakozik! Dicsérjétek az Urat!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF