Keresés a Bibliában

128 1Grádicsok éneke.
Mind boldog az, a ki féli az Urat; a ki az ő útaiban jár! (Zsolt,128 3-6. Zsolt. 1,1-3.) 2Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod. (Zsolt 37,25.26) 3Feleséged, mint a termő szőlő házad belsejében; fiaid, mint az olajfacsemeték asztalod körül. 4Ímé, így áldatik meg a férfiú, a ki féli az Urat! 5Megáld téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében; (Zsolt 132,13.14) 6És meglássad fiaidnak fiait; békesség legyen Izráelen! (2Móz 20,12;Zsolt 106,5.1Kir;4,20.21)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár