Keresés a Bibliában

111 1Dícsérjétek az Urat.
Dicsérem az Urat teljes szívből: az igazak környezetében és a gyülekezetben. (Zsolt 72,18) 2Nagyok az Úrnak cselekedetei; kivánatosak mindazoknak, a kik gyönyörködnek azokban. (Jer 10,12) 3Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig. (Zsolt 24,2) 4Emlékezetet szerzett az ő csudálatos dolgainak; kegyelmes és irgalmas az Úr. (1Móz 1,16-18) 5Eledelt ad az őt félőknek; megemlékezik az ő szövetségéről örökké. (2Móz 16,35) 6Cselekedeteinek erejét tudtul adta az ő népének, nékik adván a pogányok örökségét. 7Kezeinek cselekedetei hűség és igazság; minden ő végzése tökéletes. (2Móz 12,29) 8Megingathatlanok örökké és mindvégig; hívségből és egyenességből származottak. (2Móz 12,31-37) 9Váltságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre; szent és rettenetes az ő neve. 10A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, a ki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig. (Jób 28,28; Péld 9,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár