Keresés a Bibliában

111 1Dícsérjétek az Urat.
Dicsérem az Urat teljes szívből: az igazak környezetében és a gyülekezetben.
2Nagyok az Úrnak cselekedetei; kivánatosak mindazoknak, a kik gyönyörködnek azokban.
3Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig.
4Emlékezetet szerzett az ő csudálatos dolgainak; kegyelmes és irgalmas az Úr.
5Eledelt ad az őt félőknek; megemlékezik az ő szövetségéről örökké.
6Cselekedeteinek erejét tudtul adta az ő népének, nékik adván a pogányok örökségét.
7Kezeinek cselekedetei hűség és igazság; minden ő végzése tökéletes.
8Megingathatlanok örökké és mindvégig; hívségből és egyenességből származottak.
9Váltságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre; szent és rettenetes az ő neve.
10A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, a ki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF