Keresés a Bibliában

110 1Dávidé; zsoltár.
Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomon, a míg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá. (Máté 22,44; Márk 12,36; Luk 20,42; Csel 2,34.35; Zsid 1,13) 2A te hatalmad pálczáját kinyújtja az Úr Sionból, mondván: Uralkodjál ellenségeid között! 3A te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján, szentséges öltözetekben; hajnalpir méhéből leszen ifjaidnak harmatja. 4Megesküdt az Úr és meg nem másítja: Pap vagy te örökké Melkhisedek rendje szerint. (Zsid 5,6;6,20;7,17) 5Az Úr a te jobbod felől; megrontja az ő haragja napján a királyokat; (Zsolt 2,9.12) 6Ítéletet tart a nemzetek között; telve lesz holttestekkel; összezúz messze földön minden főt. (Jel 14,14;16,14;20,8) 7Az út mellett való patakból iszik; ezért emeli fel az ő fejét. (Fil 2,9; Zsid 1,3.10.12)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár