Keresés a Bibliában

21Felelvén pedig a helytartó, monda nékik: A kettő közül melyiket akarjátok, hogy elbocsássam néktek? Azok pedig mondának: Barabbást. (Mát 14,1-12; Luk 3,19.20;9,7-9)

KNB SZIT STL BD RUF KG


11A főpapok azonban felindíták a sokaságot, hogy inkább Barabbást bocsássa el nékik. (Márk 19,42-44; Mát 23,37.38;Ján 11,47-53; Márk 19,47)

KNB SZIT STL BD RUF KG


18De felkiálta az egész sokaság, mondván: Vidd el ezt, és bocsásd el nékünk Barabbást! (Csel 3,14.15)

KNB SZIT STL BD RUF KG


14Ti pedig azt a szentet és igazat megtagadátok és kívánátok, hogy a gyilkos ember bocsáttassék el néktek, (Mát 27,21; Márk 15,11; Luk 23,18; Ján 18,40)

KNB SZIT STL BD RUF KG