Keresés a Bibliában

21A helytartó tehát megkérdezte tőlük: »Melyiket akarjátok, hogy a kettő közül elbocsássam nektek?« Azok azt felelték: »Barabást!«

KNB SZIT STL BD RUF KG


11A főpapok azonban felizgatták a tömeget, hogy inkább Barabást bocsássa el nekik.

KNB SZIT STL BD RUF KG


18Erre valamennyien fölkiáltottak: »Veszítsd el ezt, és bocsásd el nekünk Barabást!«

KNB SZIT STL BD RUF KG


14Ti azonban megtagadtátok a Szentet és Igazat, s azt kívántátok, hogy a gyilkost adják nektek ajándékul

KNB SZIT STL BD RUF KG