Keresés a Bibliában

26 1És mikor mindezeket a beszédeket elvégezte vala Jézus, monda az ő tanítványainak: 2Tudjátok, hogy két nap mulva a husvétnak ünnepe lészen, és az embernek Fia elárultatik, hogy megfeszíttessék. (Márk 14,1.2; Luk 22,1-2; Ján 11,55-57;Mát 20,18) 3Akkor egybegyűlének a főpapok, az írástudók és a nép vénei a főpap házába, a kit Kajafásnak hívtak, (Mát,26 7.) 4És tanácsot tartának, hogy Jézust álnoksággal megfogják és megöljék. 5De azt mondják vala: Ne az ünnepen: hogy zendülés ne legyen a nép között. (Mát 11,27; Eféz 1,20-22)

KNB SZIT STL BD RUF KG


22 1Elközelgetett pedig a kovásztalan kenyerek ünnepe, mely husvétnak mondatik. (2Móz 12,2-20; Mát 26,1.2; Márk 14,1.2; Ján 11,55-57) 2És a főpapok és az írástudók keresnek vala módot, hogyan öljék meg őt; mert féltek a néptől. (Mát 26,3-5; Ján 11,47-50)

KNB SZIT STL BD RUF KG


55Közel vala pedig a zsidók husvétja: és sokan menének fel Jeruzsálembe a vidékről husvét előtt, hogy megtisztuljanak. (Zsolt 22,19) 56Keresék azért Jézust, és szólnak vala egymással a templomban állva: Mit gondoltok, hogy nem jön-é fel az ünnepre? (Ján 7,11) 57A papi fejedelmek pedig és a farizeusok is parancsolatot adának, hogy ha valaki megtudja, hogy hol van, jelentse meg, hogy őt megfogják. (Luk 2,14; Ján 14,27; Róm 5,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG