Keresés a Bibliában

8 1A bálványáldozatok felől pedig tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismeretünk. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. (Csel 15,20) 2Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, a mint ismernie kell. (Gal. 6,3. 1 Tim. 6,4. 1Kor 3,18.) 3Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik ő tőle. (Gal 4,9) 4Tehát a bálványáldozati hús evése felől tudjuk, hogy egy bálvány sincs a világon, és hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy. (Ésa 41,24.29; Jer 10,15;5Móz 6,4; Róm 14,14) 5Mert ha vannak is úgynevezett istenek akár az égben, akár a földön, a minthogy van sok isten és sok úr; (Ján 10,34) 6Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, a kitől van a mindenség, mi is ő benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, a ki által van a mindenség, mi is ő általa. (Malak 2,10.5Móz;6,4;Ján 13,13) 7De nem mindenkiben van meg ez az ismeret; sőt némelyek a bálvány felől való lelkiismeretök szerint mind mai napig mint bálványáldozatot eszik, és az ő lelkiismeretök, mivelhogy erőtelen, megfertőztetik. (1Kor 10,27;Róm 14,14.23) 8Pedig az eledel nem tesz minket kedvesekké Isten előtt; mert ha eszünk is, nem leszünk gazdagabbak; ha nem eszünk is, nem leszünk szegényebbek. (Róm 14,17) 9De meglássátok, hogy ez a ti szabadságtok valamiképen botránkozásukra ne legyen az erőteleneknek. (Gal 5,13; Róm 14,15) 10Mert ha valaki meglát téged, a kinek ismereted van, hogy a bálványtemplomnál vendégeskedel, annak lelkiismerete, mivelhogy erőtelen, nem arra indíttatik-é, hogy megegye a bálványáldozatot? (1Kor 12,10) 11És a te ismereted miatt elkárhozik a te erőtelen atyádfia, a kiért Krisztus meghalt. (Róm 14,13;15,20) 12Így aztán, mikor az atyafiak ellen vétkeztek, és az ő erőtelen lelkiismeretüket megsértitek, a Krisztus ellen vétkeztek. (1Kor,8 11.) 13Annakokáért, ha eledel botránkoztatja meg az én atyámfiát, inkább soha sem eszem húst, hogy az én atyámfiát meg ne botránkoztassam. (Róm 14,15.20.21;1Kor 8;11;)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet