Keresés a Bibliában

Krisztus áldozatának örök értéke

Jézus a mennyei szentély főpapja.

8 1A mondottaknak ez a veleje: olyan főpapunk van, aki a fölséges Isten trónjának jobbján ül a mennyben. 2Szolgálatot teljesít a szentélyben, abban az igazi sátorban, amelyet az Úr emelt, s nem ember. 3Minden főpap ugyanis arra van rendelve, hogy ajándékot és áldozatot mutasson be. Ezért szükséges, hogy neki is legyen valamije, amit bemutasson. 4Továbbá ha itt volna a földön, nem is volna pap, hiszen itt vannak olyanok, akik a törvény szerint áldozatot mutatnak be. 5Ezek azonban csak a mennyei szentély előképének és árnyékának szolgálnak. Ilyen értelemben kapta Mózes az isteni parancsot, amikor a sátrat már majdnem befejezte: „Vigyázz, s készíts mindent a minta szerint, amelyet a hegyen mutattam neked.” 6Most annyival kiválóbb papi szolgálatra kapott megbízatást, amennyivel értékesebb és magasztosabb ígéreteken alapuló szövetség közvetítője. 7Ha ugyanis az első kifogástalan lett volna, nem lenne szükség a másodikra. 8Márpedig feddő szóval mondta nekik:
„Íme jönnek napok, mondja az Úr,
s új szövetségre lépek Izrael házával,
és Júda házával. 9Nem olyan szövetségre,
mint amilyent atyáikkal kötöttem
azon a napon, mikor kézen fogva
kivezettem őket Egyiptom földjéről.
Mivel nem tartottak ki szövetségemben,
én is magukra hagytam őket, mondja az Úr. 10Ez lesz a szövetség, melyet ama napok után
Izrael házával kötök, mondja az Úr:
elméjükbe öntöm törvényeimet,
és szívükbe vésem,
Istenük leszek,
és ők népemmé lesznek. 11Senkinek sem kell tanítania társát,
senkinek sem testvérét:
ismerd meg az Urat!
Hiszen mindenki ismer majd engem,
kicsinytől a legnagyobbig. 12Irgalmas leszek bűneikkel szemben
s vétkükre többé nem emlékezem.” 13Ha tehát új szövetségről beszél, az előzőt elévültnek jelentette ki. Ami pedig elévült és kivénült, közel jár az enyészethez.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet