Keresés a Bibliában

Jézus böjtje és megkísértése.

4 1Akkor a Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy megkísértse az ördög. 2Negyven nap és negyven éjjel böjtölt s végül megéhezett. 3Odalépett hozzá a kísértő és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek kenyérré váljanak.” 4Erre azt felelte: „Írva van: nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról való.” 5Az ördög ezután a szent városba, a templomépület párkányára állította. 6„Ha Isten Fia vagy, mondta, vesd le magadat! Írva van: Angyalainak parancsolt felőled.
Tenyerükön fognak hordozni téged,
hogy kőbe ne üssed lábadat.” 7Jézus így felelt: „Írva van az is: ne kísértsd Uradat, Istenedet!” 8Végül egy igen magas hegyre vitte őt az ördög és megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. 9„Mindezt neked adom, mondta, ha leborulva imádsz engem.” 10Jézus elutasította: „Takarodj, sátán! Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!”

Az evangélium örömhíre Izraelben

11Akkor otthagyta őt az ördög, angyalok jöttek és szolgáltak neki.

KNB SZIT STL BD RUF KG