Keresés a Bibliában

Jézus megkísértése.

4 1Akkor a Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy az ördög megkísértse. 2Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. 3Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré.” 4Azt felelte: „Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” 5Most a szent városba vitte az ördög, és a templom párkányára állította. 6„Ha Isten Fia vagy – mondta –, vesd le magad, hiszen írva van: Parancsot adott angyalainak, a kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad.” 7Jézus így válaszolt: „Az is meg van írva: Ne kísértsd Uradat, Istenedet.” 8Végül egy igen magas hegyre vitte az ördög, s felvonultatta szeme előtt a világ minden országát és dicsőségüket. 9„Ezt mind neked adom – mondta –, ha leborulva imádsz engem.” 10Jézus elutasította: „Távozz, ördög! Meg van írva: Uradat, Istenedet imádd, s csak neki szolgálj!” 11Erre otthagyta az ördög és angyalok jöttek a szolgálatára.

KNB SZIT STL BD RUF KG