Keresés a Bibliában

4 1Akkor a Lélek elvezette Jézust a pusztába, hogy megkísértse az ördög. 2Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. 3Odajött hozzá a kísértő és ezt mondta neki: »Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek legyenek kenyérré.«

4De ő ezt válaszolta: »Írva van:
‘Nem csak kenyérrel él az ember,
hanem minden igével,
amely az Isten szájából származik’
«.

(MTörv 8,3) 5Akkor magával vitte őt az ördög a szent városba, odaállította a templom ormára

6és azt mondta neki: »Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat! Mert írva van:
‘Angyalainak parancsolt felőled:
a kezükön hordoznak téged,
hogy kőbe ne üssed lábadat’
«.

(Zsolt 91,11-12) 7Jézus ezt mondta neki: »Az is írva van: ‘Ne kísértsd az Urat, Istenedet‘«.
(MTörv 6,16) 8Azután magával vitte őt az ördög egy igen magas hegyre. Megmutatta neki a világ összes országát és azok dicsőségét, 9majd azt mondta neki: »Ezeket mind neked adom, ha leborulva imádsz engem.«

10Jézus azt felelte neki: »Távozz, Sátán! Mert írva van:
‘Uradat, Istenedet imádd,
és csak neki szolgálj’
«.

(MTörv 5,9; 6,13) 11Akkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok jöttek hozzá és szolgáltak neki.

KNB SZIT STL BD RUF KG