Keresés a Bibliában

20 1Hasonlít a mennyek országa a gazdaemberhez, aki kora reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon szőlejébe. 2Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőbe. 3Mikor három óra tájban kiment, látta, hogy mások is tétlenül ácsorognak a piacon. 4Így szólt hozzájuk: menjetek ti is szőlőmbe, és majd megadom, ami jár nektek. 5Azok elmentek. Hat és kilenc óra körül újra kiment és ugyanúgy tett. 6Mikor pedig tizenegy óra tájban is kiment, megint talált ott ácsorgókat. Megkérdezte tőlük: mit ácsorogtok itt egész nap tétlenül? 7Senki sem fogadott föl minket, felelték. Menjetek ti is Szőlőmbe, mondta nekik. 8Estére kelve így szólt a szőlősgazda vincellérjéhez: hívd össze a munkásokat és add ki bérüket az utolsókon kezdve az elsőkig. 9Jöttek tehát azok, akik tizenegy óra tájban álltak munkába és fejenkint egy dénárt kaptak. 10Mikor pedig az elsők jöttek, azt hitték, hogy többet fognak kapni, de ők is egy-egy dénárt kaptak. 11Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a szőlősgazda ellen: 12ezek az utolsók egy óra hosszat dolgoztak csak, mondták, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük. 13Barátom, felelte egyiküknek, nem vagyok veled
igazságtalan. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? 14Fogd, ami a tiéd és menj! Én ennek az utolsónak is annyit szánok, mint neked. 15Vagy nem tehetem az enyémmel azt, amit akarok? Rossz szemmel nézed talán, hogy én jó vagyok? 16Így lesznek az utolsókból elsők s az elsőkből utolsók.” (Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak.)

KNB SZIT STL BD RUF KG