Keresés a Bibliában

A kánaáni asszony.

21Onnan tovább indulva Jézus Tírusz és Szidon vidékére vonult vissza. 22Ott egy kánaáni asszony jött a környékről és így kiáltozott utána: „Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! Leányomat kegyetlenül gyötri az ördög.” De ő szóra sem méltatta. 23Erre odamentek hozzá tanítványai és kérték: „Küldd haza, mert kiabál utánunk.” 24Ő így felelt: „Küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól.” 25De az odajött és e szavakkal borult le előtte: „Uram, segíts rajtam!” 26Ő visszautasította: „Nem helyes, ha elveszik a gyerekek kenyerét s a kutyáknak dobják.” 27Az viszont erősítgette: „De bizony Uram! Hiszen a kiskutyák is esznek az uruk asztaláról lehulló morzsákból.” 28Erre Jézus így szólt: „Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod.” Még abban az órában meggyógyult a leány.

KNB SZIT STL BD RUF KG