Keresés a Bibliában

21Jézus azután elment onnét, és visszavonult Tirusz és Szidón vidékére. 22Íme egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kezdett kiáltozni:
– Könyörülj rajtam, uram, Dávid fia! Lányomat kegyetlenül gyötri egy gonosz lélek!
23Egy szót sem válaszolt neki. Erre odamentek hozzá tanítványai, és kérlelték:
– Bocsásd el, mert kiáltozik utánunk!
24Így felelt:
– Engem csak Izrael házának elveszett juhaihoz küldtek.
25Az asszony pedig odaért, leborult előtte, és ezt mondta:
– Uram, segíts rajtam!
26Erre így válaszolt:
– Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és a kutyáknak dobni.
27Az asszony ezt mondta:
– Így igaz, Uram! Persze a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról lehullanak.
28Ekkor így szólt hozzá Jézus:
– Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod!
És még abban az órában meggyógyult a lánya.

KNB SZIT STL BD RUF KG