Keresés a Bibliában

Jézust keresztre feszítik.

20Miután csúfot űztek belőle, levették róla a bíbort és saját ruháit adták rá. Azután elvezették, hogy keresztre feszítsék. 21Kényszerítettek egy arra menőt, cirenei Simont, Sándor és Rúfusz atyját, aki éppen a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. 22Majd kivezették arra a helyre, melynek Golgota, azaz Koponyahely a neve. 23Ott mirhával kevert bort kínáltak neki, de nem fogadta el. 24Azután keresztre feszítették és megosztoztak ruháin sorsvetéssel döntve el, kire mi jusson. 25A harmadik óra volt, amikor megfeszítették. 26Az elítélésének okát jelző táblára ezt írták: „A zsidók királya.” 27Vele együtt keresztre feszítettek két rablót is, egyiket jobbjára, másikat baljára. 28Így beteljesedett az Írás szava: „És gonosztevőként bántak vele.” 29A járókelők káromolták őt és fejüket csóválva mondogatták: „Te, aki lerontod és harmadnapra fölépíted (Isten) templomát, 30szabadítsd meg magadat, szállj le a keresztről!” 31Ugyanígy gúnyolódtak az írástudókkal együtt a főpapok is. „Másokat megszabadított, önmagát nem tudja megszabadítani. 32A Messiás, Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk”, mondogatták egymásnak. Ugyanígy szidalmazták azok is, akik vele együtt voltak megfeszítve.

KNB SZIT STL BD RUF KG