Keresés a Bibliában

20Miután kigúnyolták, levették róla a bíborruhát, és felöltöztették a saját ruhájába.
Aztán kivitték, hogy keresztre feszítsék. 21Kényszerítettek egy arra jövő embert, cirenei Simont
– Alexander és Rufusz apját, aki a mezőről jött –, hogy vigye a keresztjét. 22Elvezették a Golgota nevű helyre – ami ezt jelenti: Koponya-hely –, 23és mirhával kevert bort akartak neki adni, de nem fogadta el. 24Keresztre feszítették, és megosztoztak ruháin sorsot vetve, hogy ki mit kapjon. 25Kilenc óra volt, amikor keresztre feszítették. 26Felirat is volt elítélésének okáról, ami így szólt: „A zsidók királya.” 27Két rablót is keresztre feszítettek vele együtt, egyet jobb, egyet pedig bal keze felől. 28[] 29Az arra járók fejüket csóválva szidalmazták, és ezt mondták:
– Hé, te, aki lerombolod a Templomot, és felépíted három nap alatt, 30mentsd meg magad, szállj le a keresztről!
31Hasonlóan csúfolódtak a főpapok az írástudókkal együtt, és így szóltak:
– Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni! 32A Messiás, Izrael királya, szálljon le a keresztről, hadd lássuk, és higgyünk!
Azok is szidalmazták, akik vele együtt voltak keresztre feszítve.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

15,28 Ilyen helyzetben a [] arra utal, hogy a szöveg gondozói az NA28-ban a vers kihagyása mellett döntöttek.