Keresés a Bibliában

Pásztorok a jászolnál.

8Azon a vidéken pásztorok tanyáztak kinn a szabadban és éjszaka őrizték a nyájukat. 9Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala és az Úr dicsősége beragyogta őket. 10Nagyon megijedtek. De az angyal bátorította őket: „Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek: 11ma született az Üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr. 12Ez a jele: kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve.” 13Hirtelen nagy mennyei sereg vette körül az angyalt. Dicséretet énekeltek az Istennek: 14„Dicsőség a magasságban Istennek,
és békesség a földön Isten kedveltjeinek.” 15Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így biztatták egymást: „Menjünk át Betlehembe! Hadd lássuk a történteket, amiket az Úr hírül adott nekünk.” 16Odasiettek és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet. 17Miután látták, elhíresztelték azt is, amit már előbb megtudtak a gyermekről. 18Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. 19Mária pedig szívébe véste szavaikat és el-elgondolkodott rajtuk. 20A pásztorok azután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak úgy, ahogy az angyal előre elmondta nekik.

KNB SZIT STL BD RUF KG