Keresés a Bibliában

Buzdítás a méltó keresztény életre.

A régi és az új ember.

3 1Ha tehát föltámadtatok Krisztussal, azt keressétek, ami odafönn van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. 2Ami odafönn van, azzal törődjetek, ne a földiekkel. 3Hiszen meghaltatok és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. 4Amikor Krisztus, a mi életünk, megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. 5Sanyargassátok tehát tagjaitokban azt, ami földies: a paráznaságot, tisztátalanságot, érzéki vágyakat, bűnös kívánságokat és kapzsiságot, ami igazában bálványimádás. 6Ezek miatt száll Isten haragja a hitetlenség fiaira. 7Valaha ti is ezeket műveltétek, amikor köztük éltetek. 8De most vessétek le mindezt: a haragot, bosszúságot, rosszindulatot, átkozódást, szátok ocsmány szavait.

KNB SZIT STL BD RUF KG