Keresés a Bibliában

3 1Ezért tehát, ha feltámadtatok Krisztussal, keressétek az odafent valókat, ahol Krisztus van, Isten jobbján ülve. (Zsolt 110,1) 2Az odafent való dolgokkal törődjetek, ne a földiekkel. 3Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve Istenben. 4Amikor pedig Krisztus, a ti életetek, megjelenik, akkor majd ti is megjelentek vele együtt a dicsőségben.
5Irtsátok ki tehát tagjaitokból azt, ami földi: a paráznaságot, a tisztátalanságot, a bujaságot, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami nem más, mint bálványimádás. 6Miattuk érkezik el Isten haragja a hitetlenség fiaira. 7Ti is ezeket műveltétek egykor, amikor köztük éltetek. 8Most azonban vessétek el magatoktól mindezeket: a haragot, az indulatosságot, a rosszakaratot, szátokból a káromlást és a rút beszédet.

KNB SZIT STL BD RUF KG