Keresés a Bibliában

3 1Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén, (Kol 1,5;2,12.20; Gal 4,26; Fil 3,14.2Kor;4,18.1Kor;2,9; Mát 6,20.33; Róm 8,34.1Kor;15,25; Zsolt 110,1) 2Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. (Fil 3,19.1Ján;2,15.1Kor;3,22;6,12;7,31) 3Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. (Kol,3 1. Gal. 2,20. Róm. 6,10. 8,17. 14,9. 2 Kor. 13,4. 1 Ján. 3,2. 1 Kor. 1,7. Ján. 1,18.) 4Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is, Ő vele együtt, megjelentek dicsőségben. (Kol,3 1. 3. Kol 1,27. Ján. 14,6. 11,25. 1 Kor. 15,22. 51-54. Róm. 8,17. 18. 19. 2 Kor. 5,1. Fil. 3,21.) 5Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, a mi bálványimádás; (Kol 2,11; Róm 7,5.24; Gal 5,17.24; Róm 8,10.13; Mát 5,29.30;18,8.9.1Kor;5,9.10;6,10; Mát 6,24; Eféz 5,5) 6Melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira; (Eféz 5,6.1Thess;1,10; Mát 3,7) 7Melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban. (Kol 2,20; Gal 5,25) 8Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat; haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. (Kol 2,2;3,11.12-15; Eféz 4,22.25.29.31; Róm 3,8)

KNB SZIT STL BD RUF KG