Keresés a Bibliában

Kérés Onezimusz érdekében.

8Ezért, bár Jézus Krisztusban teljes joggal megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed, 9a szeretet miatt inkább kérlek, így amint vagyok: én az öreg Pál, aki most Krisztus Jézusért fogságot is szenvedek, 10Fiamért, Onezimuszért könyörgök, kinek bilincseimben adtam életet. 11Egykor haszontalan volt számodra, most azonban számodra is, számomra is hasznos. 12Visszaküldöm őt, mint saját szívemet. 13Szívesen magamnál tartottam volna, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért viselt bilincseimben. 14Jóváhagyásod nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jótéteményed ne kényszerből, hanem önként történjék. 15Hiszen talán éppen ezért távozott el tőled egy időre, hogy visszakapjad mindörökre. 16Már nem mint rabszolgát, hanem mint valami jobbat: mint szeretett testvért. Ő nekem nagyon is az, de mennyivel inkább neked: test szerint is, és az Úrban is. 17Ha tehát együtt érzel velem, fogadd őt úgy, mint engem. 18Ha pedig megkárosított vagy tartozik valamivel, írd terhemre. 19Én, Pál, saját kezűleg írom: én térítem meg. Arról nem is szólok, hogy önmagaddal is nekem tartozol. 20Bizony, testvér! Hasznodat akarom venni az Úrban. Enyhítsd meg szívemet Krisztusban.

KNB SZIT STL BD RUF KG