Keresés a Bibliában

A menekült rabszolga ügye.

8Ezért bár Jézus Krisztusban parancsot is adhatnék rá, hisz kötelességed megtenni, 9mégis a szeretetre hivatkozva inkább kéréssel fordulok hozzád, én, az öreg Pál, aki most Krisztusért fogságot szenvedek. 10Fiamért, Onezimuszért könyörgök, akinek bilincseimben adtam életet. 11Egykor haszontalan volt számodra, most pedig számodra is, számomra is hasznos. 12Úgy küldöm vissza hozzád, mint saját szívemet. 13Szerettem volna magam mellett tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem fogságomban, amelyet az evangéliumért viselek, 14beleegyezésed nélkül azonban mégsem teszem, hogy jótéteményed ne kényszerből fakadjon, hanem önként vállald. 15Hiszen talán épp azért hagyott ott egy időre, hogy egyszer s mindenkorra visszakapjad, 16de már nem mint szolgát, hanem mint többet, mint szeretett testvért, mert nekem teljesen az, de neked még inkább: test szerint is, az Úrban is. 17Ha tehát együtt érzel velem, fogadd őt úgy, mint engem. 18Ha megkárosított vagy tartozik valamivel, írd az én terhemre. 19Én, Pál saját kezűleg írom: Én térítem meg. Nem is beszélek arról, hogy te többel tartozol nekem: saját magaddal. 20Igen, testvér, szeretném, ha örömömre szolgálnál az Úrban: teljesítsd hát szívem vágyát Krisztusban.

KNB SZIT STL BD RUF KG