Keresés a Bibliában

3 1Egyébként, testvérek, imádkozzatok értünk, hogy az Úr igéje, amint nálatok is, terjedjen és dicsőségre jusson, 2s megszabaduljunk az ártalmas és gonosz emberektől, mert a hit nem mindenkié. 3Az Úr azonban hűséges: ő megerősít titeket és megóv a gonosztól. 4Ami titeket illet, bizalmunk van az Úrban, hogy megteszitek és meg fogjátok tenni, amit parancsolunk. 5Az Úr vezesse szíveteket Isten szeretetére és Krisztus béketűrésére!
6Ugyanakkor Urunk, Jézus Krisztus nevében meghagyjuk nektek, testvérek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki rendetlenül él, és nem a szerint a hagyomány szerint, amelyet tőlünk kapott. 7Jól tudjátok, miként kell minket követni, éspedig abban, hogy nem viselkedtünk köztetek rendetlenül, 8nem ettük ingyen senki kenyerét, hanem megdolgoztunk érte, fáradsággal, éjjel-nappal munkálkodva, hogy ne legyünk terhére egyikteknek sem. 9Nem mintha nem lett volna jogunk hozzá, hanem hogy magunkat követendő példakép gyanánt állítsuk elétek. 10Amikor ugyanis még nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. 11Hallottuk azonban, hogy egyesek izgágán élnek köztetek, nem dolgoznak semmit, és hiábavalóságokkal töltik idejüket. 12Az ilyeneknek meghagyjuk, és könyörgünk nekik az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy csöndben munkálkodva, a saját kenyerüket egyék.
13Ti pedig testvérek, ne hagyjatok fel a jócselekedetekkel! 14Ha valaki nem engedelmeskedik levélben megírt szavunknak, azt tartsátok számon, és kerüljétek a társaságát, hadd szégyellje magát. 15De azért ne tekintsétek ellenségnek, hanem úgy feddjétek meg, mint testvért.
16A békesség Ura adjon nektek örök békességet mindenhol! Az Úr legyen mindnyájatokkal!
17Én Pál, a saját kezemmel írom az üdvözlést. Minden levelemben ez az ismertetőjel. Így írok.
18A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

3,6 Rendetlenül él: Pál azt akarja mondani, hogy tétlenül, lustálkodva. Mondanivalóját saját példájával világítja meg: ő sem vonta ki magát a munka rendje alól, amely mindenkire vonatkozik, ti. hogy senki ne egye ingyen mások kenyerét.

Előző fejezet