Keresés a Bibliában

A pártoskodás elvetése.

3 1Nektek azonban, testvérek, nem beszélhettem, mint lelki embereknek, hanem mint testieknek, mint kisdedeknek Krisztusban. 2Tejjel tápláltalak, nem szilárd étellel, mert nem bírtátok el. Sőt még most sem bírjátok el, mert még testi emberek vagytok. 3Vagy talán, míg versengés és viszály dúl köztetek, nem vagytok testiek, s nem jártok el nagyon is emberi módon? 4Amikor ugyanis egyik azt mondja: „Én Pállal tartok”, a másik meg: „Én Apollóval”, nem vagytok túlságosan emberiek? 5Mit számít Apolló? Mit számít Pál? Csak szolgák, akik a hitre vezettek, úgy amint nekik az Úr megadta. 6Én ültettem, Apolló öntözte, de a növekedést Isten adta. 7Ezért, nem az számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. 8Az ültető meg az öntöző egyforma. El is veszi mindegyik jutalmát fáradságához mérten. 9Istennek vagyunk ugyanis munkatársai, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. 10Mint gondos építőmester, Isten nekem adott kegyelmével alapot vetettem, de más épít rá. Ügyeljen azonban mindenki, hogyan épít rá. 11A lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki sem rakhat. 12Azt pedig, hogy erre az alapra aranyból, ezüstből, drágakövekből, fából, szénából vagy szalmából épít, 13kinek-kinek munkája fogja megmutatni. Az (Úr) napja ugyanis nyilvánvalóvá teszi, mivel tűzzel jön el, s a tűz bizonyítja, kinek mit ér a munkája. 14Akinek építménye megmarad, az jutalomban részesül. 15De akinek elhamvad a műve, az kárt vall. Ő maga ugyan megmenekül, de csak mintegy a tűz által. 16Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok és Isten Lelke lakik bennetek? 17Aki pedig Isten templomát lerontja, azt elpusztítja Isten. Hiszen Isten temploma szent, és ti vagytok az.

Óvás a világ bölcsességétől.

18Senki se ámítsa önmagát. Aki közületek bölcsnek tartja magát ezen a világon, váljék oktalanná, hogy bölccsé lehessen. 19E világ bölcsessége ugyanis oktalanság Isten előtt. Így mondja az Írás: „Saját ravaszságukkal fogja meg a bölcseket.” 20Továbbá:
„Az ember gondolata előtte tárva van:
mint egy lehelet, neki mind olyan.” 21Senki se kérkedjék tehát emberekkel. Hisz minden a tietek: 22akár Pál, akár Apolló, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők: minden a tiétek. 23Ti Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet