Keresés a Bibliában

5 1Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. 2Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg a szülő asszony szül, de megmaradó honfitársai hazatérnek Izráel fiaival együtt. 3A nyáj elé áll, és legelteti az ÚR hatalmával, az ÚRisten fenséges nevével. Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig. 4Ez lesz a békesség! Ha Asszíria országunkra támad, és behatol palotáinkba, hét pásztort állítunk szembe vele és nyolc főrangú embert. 5Ezek fegyverrel verik le Asszíriát, kivont karddal Nimród országát. Megment, ha Asszíria országunkra támad, és behatol területünkre. 6Olyan lesz Jákób maradéka a többi nép között, mint az ÚRtól jövő harmat, mint a fűre hulló zápor, mert nem emberben reménykedik, nem emberekben bízik. 7Olyan lesz Jákób maradéka a nemzetek között, a többi nép között, mint az oroszlán az erdő vadjai közt, mint az oroszlánkölyök a juhnyájak közt: amerre jár, tipor és tép menthetetlenül. 8Kezed ellenfeleidre nehezedik, minden ellenségedet kiirtod. 9Azon a napon - így szól az ÚR - kiirtom lovaidat, és elpusztítom a harci kocsikat. 10Kiirtom országod városait, és lerombolom minden erődödet. 11Kiirtom varázsszereidet a kezedből, nem lesznek többé jelmagyarázóid. 12Kiirtom bálványszobraidat és szent oszlopaidat az országból. Nem borulsz le többé kezed csinálmánya előtt. 13Kiszaggatom szent fáidat, és elpusztítom városaidat. 14Az engedetlen népeken pedig lángoló haraggal állok majd bosszút!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet