Keresés a Bibliában

40A sokaságból azok, akik hallották ezt az igét, ezt mondták: „Valóban ez a próféta.” 41Mások így szóltak: „A Krisztus ez.” Többen pedig ezt mondták rá: „Csak nem Galileából jön el a Krisztus? 42Nem az Írás mondta-e, hogy Dávid magvából és Betlehemből, abból a faluból, ahol Dávid élt, jön el a Krisztus?” 43Ellentét támadt tehát miatta a sokaságban: 44némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét.

KNB SZIT STL BD RUF KG