Keresés a Bibliában

40A sokaságból azok, akik hallották ezeket a szavakat, így szóltak:
– Valóban ez a Próféta.
41Mások így szóltak:
– Ez a Krisztus.
Többen viszont ezt mondták erre:
– Csak nem Galileából jön a Krisztus? 42Nem megmondta az Írás, hogy Dávid magvából és Betlehemből jön a Krisztus, abból a faluból, ahova Dávid való?
43Megoszlás támadt miatta a sokaságban. 44Még ha közülük néhányan el akarták is fogni, senki sem vetett rá kezet.

KNB SZIT STL BD RUF KG