Keresés a Bibliában

40E szavak hallatára néhányan a nép közül fölkiáltottak: „Ez valóban a Próféta!” „Ez a Messiás!” – mondták mások. 41De voltak, akik megjegyezték: „Hát Galileából jön a Messiás? 42Nem azt mondja az Írás: a Messiás Dávid családjából és Betlehem városából jön, ahonnan Dávid származott?” 43Erre szakadás támadt miatta a nép között. 44Voltak, akik meg akarták őt ragadni, de senki sem tudott kezet emelni rá.

KNB SZIT STL BD RUF KG