Keresés a Bibliában

94 (93). ZSOLTÁR. AZ IGAZSÁGOS ISTEN

94 1Uram, te a megtorlás Istene vagy. Megtorlásnak Istene, mutatkozz meg! 2Kelj föl, te, aki ítélkezel a föld felett, és fizess meg az elbizakodottaknak, ahogy megérdemlik. 3Meddig fog még, Uram, a bűnös, meddig fog még a gonosz dicsekedni? 4Meddig locsognak még arcátlanul, és meddig pöffeszkednek a gonosztevők? 5Uram, eltapodják népedet, legázolják örökségedet. 6Özvegyet, idegent legyilkolnak és az árvát is tönkreteszik. 7Azt mondogatják: „Az Úr nem látja, Jákob Istene nem veszi észre.” 8Szálljatok magatokba, ti balgák a nép közt, esztelenek, mikor lesztek bölcsek? 9Aki a fület alkotta, az ne hallana, s aki a szemet csinálta, az ne látna? 10Aki a népeket neveli, az ne fenyítene? Ő, aki ismerni tanítja az embereket? 11Az Úr átlátja az ember gondolatait, tudja, hogy csak fuvallat az. 12Boldog ember, akit te tanítasz, Uram, akit törvényed szerint nevelsz, 13hogy a rossz napok elmúltával nyugalmat adj neki, ám a gonoszt elnyeli a sír. 14Az Úr nem veti el népét, nem hagyja el örökségét. 15Mert az ítélet visszatér az igazságossághoz, és a tiszta szívűek mind követik majd. 16Ki áll mellém a gonoszokkal szemben, az ártók ellen ki segít nekem? 17Ha az Úr nem segítene, lelkem csakhamar csendben nyugodnék. 18Ha már azt hiszem, hogy inog a lábam, akkor is megvéd a kegyelmed, Uram. 19Ha a szívben felgyülemlik a gond, vigasztalásod felvidítja a lelkem. 20A gonoszság székével vagy-e szövetségben, amely a törvény látszatával gyötrelmet teremt? 21Ha rátörnek is az igaz lelkére, és ártatlan vért ítélnek is el, 22bizony akkor is az Úr az erősségem, menedékem sziklája az Isten. 23Ő megtorolja rajtuk a vétket, saját gonoszságuk által veszti el őket. Igen, elveszti őket az Úr, a mi Istenünk!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár