Keresés a Bibliában

86 (85). ZSOLTÁR. IMA NEHÉZ IDŐBEN

86 1(Dávid imája.) Uram, fordítsd felém füled és hallgass meg, mert nyomorult vagyok és szegény. 2Őrizd meg lelkemet, hisz hozzád tartozom, segítsd meg szolgádat, aki benned bízik. 3Istenem vagy, Uram, légy hozzám irgalmas! Szüntelen hozzád kiáltok. 4Tedd vidámmá szolgád szívét, lelkemet, Uram, hozzád emelem. 5Hiszen te jóságos és elnéző vagy, Uram, és csupa irgalom azokhoz, akik hozzád kiáltanak. 6Hallgasd meg, Uram, imámat, figyelj könyörgő szavamra! 7Hozzád kiáltok a szorongatás napján, s tudom, hogy meghallgatsz. 8Senki sincs olyan az istenek között, mint te, Uram! Semmi nem hasonlít tetteidhez, melyeket műveltél. 9Minden nép eljön, hogy imádjon, és dicsőíti a neved, Uram! 10Mert nagy vagy, Uram, csodákkal hatalmas, egyedül te vagy az Isten. 11Mutasd meg utadat, Uram, hogy igazságod szerint járjak; irányítsd szívemet, hogy félje nevedet! 12Uram, Istenem, egész szívvel áldalak, dicsőítem nevedet mindörökké. 13Mivel nagy volt irgalmad irántam, lelkem kimentetted a halál verméből. 14Istenem, kevélyek kelnek föl ellenem, hatalmaskodók csapata tör életemre, és egy sincs rád tekintettel. 15Ám te irgalmas és kegyes Isten vagy, megfontolt a haragban, de gazdag a jóságban és hűségben. 16Tekints rám és ajándékozz meg irgalmaddal, adj erőt szolgádnak, segíts szolgálód fián! 17Add jelét kegyelmednek, hadd lássák gyűlölőim, és szégyenkezzenek, hogy te, Uram, megsegítettél és vigaszt nyújtottál.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár