Keresés a Bibliában

45 (44). ZSOLTÁR. KIRÁLYI MENYEGZŐS ÉNEK

45 1(A karvezetőnek a „Liliomok” szerint – Korach fiainak tanítókölteménye, a szeretet himnusza.) 2Szívemből ünnepi ének árad, zengem dalomat a királynak. Nyelvem siet vele, gyors, mint az író vesszeje. 3Szép vagy, szebb, mint bárki az emberek fiai közül. Ajkadon kellem ömlik el, Isten megáldott téged örökre. 4Övezd fel karddal oldalad, te hős, indulj fönségesen hatalmad teljében! 5Szállj síkra a hűségért, alázatért és igazságért! Feszítsd a húrt az íjadon, mely fenyegetővé teszi jobbodat! 6Hegyes a nyilad, lám, népek hullanak el előtted, a király ellenségeit elhagyja erejük. 7A trónod, Isten, mindörökké áll. Uralmad jogara az igazság jogara. 8Szereted az igazságosságot, gyűlölöd a jogtalanságot, ezért kent föl Isten, a te Istened, az öröm olajával, mint senki mást társaid közül. 9Öltözékedből mirha és áloé illata árad, elefántcsont termekben húrok pendülnek vidámításodra. 10Királylányok vannak szeretteid között, jobbodon a királynő áll, Ofir aranyával ékesítve. 11Figyelj, leányom, nézz, fordítsd ide füled, feledd el népedet és atyádnak házát! 12A király kívánja szépségedet, ő urad neked, közeledj hát odaadón! 13Tírusz leánya ajándékokkal deríti örömre arcodat, a leggazdagabb népek 14aranyba foglalt drágakövekkel. 15A királylányt színpompás öltözékben viszik a királyhoz. Hajadonok kísérik, és barátnői hozzá vezetik. 16Ujjongva, vidám énekkel vonulnak oda, bevonulnak a király várába. 17Atyáid helyett fiaid születnek, fejedelmekké teszed őket országok felett. 18Nevedet hirdetni fogom nemzedékről nemzedékre, így a népek mindörökre magasztalnak téged.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár