Keresés a Bibliában

A bábeli torony.

11 1Az egész földnek ugyanaz volt a nyelve és ugyanazok voltak a szavai. 2Amikor keletről elindultak, Sineár földjén találtak egy nagy síkságot és ott letelepedtek. 3Így szóltak egymáshoz: „Gyertek, csináljunk téglát és égessük ki.” A tégla épületkő gyanánt szolgált, a szurok pedig kötőanyagul. 4Azután így szóltak: „Rajta, építsünk várost és tornyot, amelynek teteje az égig ér. Szerezzünk nevet magunknak, és ne szóródjunk szét a földön!” 5Akkor az Úr leszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek. 6Így szólt: „Nézzétek, egy népet alkotnak és egy nyelvet beszélnek. Ez csak a kezdete tevékenységüknek. Ezután semmi sem lesz nekik lehetetlen, aminek a megvalósítását elgondolják. 7Ezért szálljunk le és zavarjuk össze nyelvüket, hogy senki ne értse a másik nyelvét!” 8Az Úr tehát szétszórta őket onnét az egész földön, s abba kellett hagyniuk a város építését. 9Ezért nevezik azt Bábelnek, mivel az Úr ott zavarta össze az egész föld nyelvét és onnét szórta szét őket az Úr az egész földön.

A vízözön utáni nemzetségek.

10Szem utódai ezek: Amikor Szem 100 éves volt, a vízözön utáni második évben nemzette Arpachsádot. 11Arpachsád születése után még 500 évig élt, és fiai meg lányai születtek. 12Arpachsád 35 éves korában Selakot nemzette. 13Selak születése után még 403 évig élt, és fiai meg lányai születtek. 14Selak 30 éves korában nemzette Hébert. 15Héber születése után Selák még 403 évig élt, fiai és lányai születtek. 16Héber 34 éves korában nemzette Peleget. 17Peleg születése után Héber még 430 évig élt, és fiai meg lányai születtek. 18Peleg 30 éves korában nemzette Reut. 19Reu születése után Peleg még 209 évig élt, és fiai meg lányai születtek. 20Reu 32 éves korában Szerugot nemzette. 21Szerug születése után Reu még 207 évig élt, és fiai meg lányai születtek. 22Szerug 30 éves korában nemzette Nachort. 23Nachor születése után Szerug még 200 évig élt, és fiai meg lányai születtek. 24Nachor 29 éves korában Terachot nemzette. 25Terach születése után Nachor még 119 évig élt, fiai meg lányai születtek. 26Terach 70 éves korában nemzette Ábrámot, Nachort és Háránt. 27Terach utódai ezek: Terach nemzette Ábrámot, Nachort és Háránt. Hárán fia Lót volt. 28Hárán meghalt, atyjának, Terachnak életében, hazájában, a kaldeai Urban. 29Ábrám és Nachor megnősültek. Ábrám feleségét Sárainak hívták. Nachor feleségét Milkának. Ő Háránnak, Milka és Jiszka atyjának lánya volt. 30Sárai azonban meddő maradt, nem voltak gyermekei. 31Terach vette fiát, Ábrámot és unokáját, Lótot, Hárán fiát s a menyét, Sárait, fiának, Ábrámnak feleségét, s kivezette őket a kaldeai Urból. Kivándoroltak Kánaán felé. Amikor Háránba érkeztek, ott letelepedtek. 32Terach 205 éves korában halt meg Háránban.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet